.
دوشنبه 27 دي 1400.

جستجو در سایت

آنیدرید فتالیک

آنیدرید فتالیک

Anhydride Phthalic

آنیدرید فتالیک

C₆H₄(CO)₂O

 


 

آنیدرید فتالیک | Anhydride Phthalic | CH(CO)O|

نام های دیگر:

  • سینامین | اتینیل بنزن | فنیل اتین | فینیتیلن | مونومر استایرن | استایرول | استایرولین | وینیل بنزن

محل تولید آنیدرید فتالیک:

  •  کشور چین |پتروشیمی اصفهان

نوع بسته بندی آنیدرید فتالیک:

  • کیسه های 25 کیلویی  
 

معرفی محصول

 معرفی انیدرید فتالیک :

انیدرید فتالیک یک ماده شیمیایی بسیار فرا گیرنده با کاربردهای بسیار وسیع می باشد که در ساخت تعداد زیادی از مواد شیمیایی صنایع مهم مصرف می شود.

تقاضای مصرف ماده آنیدریک فتالیک در مقایسه با میزان تولید آن بسیار سریعتر در حال رشد است در نتیجه این صنعت آینده و دور نمای بسیار خوبی دارد.

 

  کاربرد محصول

آنیدرید فتالیکآنیدرید فتالیک :

آنیدرید فتالیک پتروشیمی اصفهان در تولید رزینهای آلکید، تولید نرم کننده های DOP، بعنوان عامل سخت کننده رزینها، در سنتز فنل فتالئین و دیگر فتالئین ها، در تهیه رنگ های نساجی، بعنوان مواد میانی محصولات داروئی و... کاربرد دارد.

 آنالیز محصول


MONO ETHYLENE GLYCOL(MEG)

روش آزمون

حدود قابل قبول

واحد سنجش / شرایط

ویژگی ها

Rollechim PA/AM  01/2

حداقل 99.85 %

درصد وزنی

خلوص

ASTM D 1493-97 (withdrawn)

ASTM E 324-99 (withdrawn)

130.9

 درجه سانتیگراد

نقطه انجماد

Rollechim PA/AM 01-2 ISO

1389/VII or NF T20-737

حداکثر 0.05 %

درصد وزنی

آنیدرید مالنیک

4ASTM D 3366-95(2003) e1

حداکثر 10

درصد وزنی

شاخص رنگ اولیه

ASTM D 3366-95(2003) e1

حداکثر 0.3

بعد از 90 دقیقه در  دمای 250 °C

شاخص پایداری رنگ

Rollechim PA/AM  01/21

حداکثر 0.02%

درصد وزنی

فتالید

برچسب ها:

کاربرد آنیدرید فتالیک،آنیدرید فتالیک چیست؟،آنیدرید فتالیک ،قیمت آنیدرید فتالیک ،سفارش آنیدرید فتالیک ،فروش آنیدرید فتالیک ،خرید آنیدرید فتالیک ، آنالیز آنیدرید فتالیک،معرفی آنیدرید فتالیک،C₆H₄(CO)₂O،Anhydride Phthalic، ویژگی های آنیدرید فتالیک، نام های دیگر آنیدرید فتالیک،نوع بسته بندی آنیدرید فتالیک،شرایط نگهداری آنیدرید فتالیک ،محل تولید آنیدرید فتالیک