.
دوشنبه 27 دي 1400.

جستجو در سایت

زایلن مخلوط

زایلن مخلوط

Xylene

زایلن مخلوط

C8H10

 


 

زایلن مخلوط | Xylene | C8H10 |

نام های دیگر زایلن مخلوط:

  •  

محل تولید زایلن مخلوط (Mixed Xylene):

  •  پتروشیمی اصفهان | پتروشیمی بندر امام | پتروشیمی برزویه | پتروشیمی بوعلی  


نوع بسته بندی زایلن مخلوط (Mixed Xylene):

  • بشکه های 180 کیلوگرمی
  • مخازن فله 20 تنی
 

معرفی محصول

 زایلن مخلوطآنالیز زایلن مخلوط (Mixed Xylene) :

ترکیبی مشخص و معین از دو ماده اورتو زایلن و پارا زایلن می باشد که امروزه کاربرد بیشتری نسبت به دو ماده سازنده خود دارد.


 کاربرد محصول

کاربرد زایلن مخلوط (Mixed Xylene) :

زایلن مخلوط در تولید انواع سم کاربرد فراوانی دارد. همچنین از این ماده در تولید انواع تینر نیز استفادهمی شود.

آنالیز زایلن مخلوط

Mixed – Xylene (Bandar Imam Petrochemical)

#

PROPERTY

Units

Test Method

Value

1

Appearance

-

Visual

Clear

2

Density @ (15.6°c)

Gr/cm3

ASTM D-4052

To Be Reported

3

Color , Pt-Co Scale

-

ASTM D-1209

10 Max

4

Acid Wash Color

-

ASTM D-848

2 Max

5

Acidity

mgr NaPH/100 ml

ASTM D-847

NO Free Acid

6

Copper Corrosion

-

ASTM D-849

No.1a

7

H2S & So2 Content - ASTM D-853 Free of (H2S/SO2)

8

Distillation Range @ 760 mmHg  °c ASTM D-850  5 max

9

I.B.P °c ASTM D-850 137 min

10

D.P °c ASTM D-850 143 max

11

Para  Xylene Wt % ASTM D-2360 16 min

12

Ortho  Xylene Wt % ASTM D-2360 16 min

13

Ethyl Benzene Wt % ASTM D-2360 18.5 max

14

Meta  Xylene Wt % ASTM D-2360 49 max

15

Benzene Wt % ASTM D-2360 0.005 max

16

Toluene Wt % ASTM D-2360 0.04 max

17

C9 Aromatics Wt % ASTM D-2360 0.5 max

18

Non  Aromatics Wt % ASTM D-2360 0.1 max

19

Total Sulphur Wt.ppm UOP 727 1 max

20

Total Chlorides Wt.ppm IP-AK/81 1 max

21

Bromine Index mgr/100gr IP-129(MODIFIED) 20 max

برچسب ها:

زایلن مخلوط چیست؟،زایلن مخلوط،قیمت زایلن مخلوط،سفارش زایلن مخلوط،فروش زایلن مخلوط،خرید زایلن مخلوط،آنالیز زایلن مخلوط،معرفی زایلن مخلوط،ویژگی های زایلن مخلوط،نام های دیگر زایلن مخلوط،نوع بسته بندی زایلن مخلوط،شرایط نگهداری زایلن مخلوط،محل تولید زایلن مخلوط،فرمول شیمیایی زایلن مخلوط،محل تولید زایلن مخلوط،فرمول اورتو زایلن،نوع بسته بندی زایلن مخلوط،Xylene